อยากเร่งความเร็วเวลาเปิดหน้าเว็บไซต์

ทำอย่างไร หากเว็บไซต์โหลดช้าเกิน

เว็บไซต์โหลดช้า

สาเหตุหลัก ที่ทำให้หน้าเว็บไซต์โหลดช้า

  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ เปิด plugin มากไป
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ ลำดับการเปิด plugin ไม่ถูกต้อง
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ เปิดใช้ javascript เกินความจำเป็น
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ เปิดใช้โมดูลเก็บข้อมูล สถิติ ในเว็บ
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ เรียกเว็บภายนอกมาแสดง
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ มี broken link เยอะในเว็บ
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ database เว็บมีปัญหา
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ หน้าเว็บแสดงเนื้อหามาำกไปใน 1 หน้า
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ ภาพที่แสดงไปหน้าเว็บ ละเอียดเกิน หรือ ขนาดใหญ่เกินไป
  - หน้าเว็บโหลดช้ามาก เพราะ โฮสมีปัญหา

บันได 5 ขั้น เพื่อเร่งความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ แก้เว็บช้ามาก

  1. วัดความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ และ วิเคราะห์หาจุดที่มีปัญหา
  2. หลีกเลี่ยงการเรียกลิงค์จากภายนอก หากเลี่ยงไม่ได้ ต้องให้แน่ใจว่าไม่มี broken link ในแต่ละเพจ
  3. ลดขนาดภาพทั้งหมดให้มีขนาดไม่เกิน 20 kb ต่อภาพ
  4. Disable Plugin และ/หรือ Module ที่ไม่ใช้ทั้งหมด
  5. ซ่อมแซม database ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
ทำเว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น

ฟรี! เครื่องมือเช็คความเร็วในการโหลดเว็บไซต์

  - WEBWAIT : เป็นเว็บเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความเร็วการโหลดเข้าหน้าเว็บไซต์ของคุณ สามารถ ตั้งเวลา Call Interval เพื่อทดสอบโหลดหน้าเว็บทุกๆกี่วินาที กี่นาที เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการโหลดหน้าเว็บในแต่ละครั้งได้
  - OctaGate Site Timer : เป็นเครื่องมือตรวจวัดความเร็วในการโหลดออฟเจ็ค แยกเป็นชนิด ตั้งแต่ images, CSS, JavaScripts, RSS, Flash และ frames/iframes นอกจากนี้ยังแสดงค่าเวลาเป็นกราฟแท่ง ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์อย่างมาก

เราช่วยคุณได้ ! หากคุณทำทั้งหมดแล้ว หน้าเว็บไซต์ยังโหลดช้ามากอยู่

บริการปรับแต่งเว็บไซต์ ใ้ห้โหลดไวขึ้น

  1. ค่าบริการเริ่มที่ 1,000 บาท
  2. ขอรหัส FTP , Cpanel และ backoffice
  3. เพิ่มความเร็วเว็บ ภายใน 1-3 วัน
  4. รับประกันความพึงพอใจ
  เบอร์โทร : อวยชัย 087-803-1661 | อีเมล์ : ouychai.th@gmail.com
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง.